Category Archives: Giáo dục CS

Chuyện công bố khoa học: Còn loay hoay với đào tạo tiến sĩ đến bao giờ?

Nam Lê Năm nay nhà nước/bộ giáo dục Việt Nam lại thay đổi quy chế đào tạo tiến sĩ. Thực ra là gần như quay về quy chế cũ từ 2017 trở về trước, sau hơn 3 năm theo quy … Continue reading

Posted in Giáo dục, Giáo dục CS | Leave a comment

Về hành động chà đạp cờ vàng của một du học sinh ở Úc

Lưu Trọng Văn Cháu chỉ là nạn nhân ý thức của một lối giáo dục một chiều. Không chỉ mỗi mình cháu, đó mới là vấn nạn không dễ giải quyết, dù đang ở một nước có giáo dục đa … Continue reading

Posted in Giáo dục, Giáo dục CS | Leave a comment

Chuyện đùa về “nhiệm vụ chính trị mới” của giáo viên

Thái Hạo KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ở thế kỉ 21! George Orwell tác giả “Trại súc vật”, 1984 gọi bằng cụ tổ! Hoàng Hưng Một người bạn cũ đã lâu ngày không liên lạc, tối nay bỗng gọi, nói luôn … Continue reading

Posted in Giáo dục CS | Leave a comment