Category Archives: Dự án đường cao tốc Bắc Nam

Những dấu hỏi từ vụ ‘hủy đấu thầu quốc tế cao tốc Bắc Nam’

Thường Sơn Có thực sự là Bộ GTVT, và cao hơn cơ quan này là Chính phủ và Bộ Chính trị Đảng, hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu … Continue reading

Posted in Dự án đường cao tốc Bắc Nam | Leave a comment