Category Archives: Tuệ Sỹ

Hoà thượng Tuệ Sỹ và GHPGVNTN trong dòng sống của dân tộc và hướng đi của thời đại

24/11/2023 Trần Trung Đạo Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời, Cố vấn Hội đồng Hoằng pháp GHPGVNTN, đã viên … Continue reading

Posted in Giáo hội Phật giáo VNTN, Tuệ Sỹ | Leave a comment

Vô đề

Từ Thức Hòa thượng Tuệ Sỹ  Hoà thượng Tuệ Sỹ viên tịch. Ít khi một nhà tu ẩn dật qua đời được nhiều người người nhắc tới như vậy. Bởi vì trong một xã hội băng hoại, nhân phẩm đổ … Continue reading

Posted in Henry Kissinger, Tản Mạn, Trung Quốc, Tuệ Sỹ | Leave a comment

Khi cái chết trở nên điều huyền thoại

Tuởng niệm Tuệ Sỹ (1945 – 2023) Nguyển Hữu Liêm Một trong số ít tu sĩ mang tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật giáo miền Nam Việt, nhất là trong khối Phật tử thuộc Giáo hội Thống Nhất … Continue reading

Posted in Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo nhập cuộc, Tuệ Sỹ | Leave a comment