Category Archives: Dân giúp nhau chống đại dịch

Có thể làm như chị Trần Huệ người phụ nữ bán cá chân đi dép tổ ong này hay không

Nguyễn Nguyên Bình Nhiều người đã biết chuyện chị Huệ ra đón đường phát tiền giúp đỡ khó khăn cho những người dân từ Sài Gòn tháo chạy về quê (đợt 1). Chị thấy thương người gặp cảnh ngặt nghèo … Continue reading

Posted in Dân giúp nhau chống đại dịch | Leave a comment