Category Archives: Chủ nghĩa thân hữu

Chủ nghĩa thân hữu ăn sâu bám rễ và đầu tư nước ngoài chệch hướng

Nguyễn Quang Dy Hiện nay có nhiều vấn đề phải bàn trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Nhưng có hai vấn đề chính cần tháo gỡ để phát triển bền vững là chủ nghĩa thân hữu ăn sâu … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa thân hữu | Leave a comment