Category Archives: Viên chức

Huy Đức   Sau hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, không ai không biết ông như là “Tư lệnh tối cao của lực lượng tham nhũng”. Nhưng, không phải ai cũng biết, hành động tàn phá … Continue reading

Posted on by Boxit VN | Leave a comment