Category Archives: Triển lãm tranh gò đồng Phạm Xuân Trường

Ứng xử thế nào khi bị cấm treo tranh?

Thái Hạo Tôi không phải họa sĩ, nếu tôi vẽ hai bức chân dung, ác quỷ Hitler và thánh Gandhi, tôi mang đến triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật; và chính quyền chỉ cho tôi treo bức Hitler (hoặc … Continue reading

Posted in Công an trị, Quan trí, Thái Hạo, Triển lãm tranh gò đồng Phạm Xuân Trường, văn hoá | Leave a comment

Thư ngỏ chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà nội

Nhiệm kỳ nhất thời, bia đời vạn đại (Về việc cấm treo chân dung 31 văn nghệ sĩ trí thức trong triển lãm tranh gò đồng của tác giả Phạm Xuân Trường). Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam … Continue reading

Posted in Quan trí, Triển lãm tranh gò đồng Phạm Xuân Trường, văn hoá | Leave a comment