Category Archives: Tự diễn biến

Thanh niên cũng tự diễn biến-tự chuyển hóa

Phạm Trần Càng đến gần Hội nghị bỏ phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ khóa đảng XIII dự trù trong năm nay (2023), đảng càng rối ren chuyện nhiều đảng viên, nhất là giới trẻ, đã phai nhạt lý tưởng. … Continue reading

Posted in Thanh niên, Tự diễn biến | Leave a comment