Category Archives: Lư hương tượng Đức thánh Trần

Lấy ý kiến tôn tạo tượng Đức Thánh Trần, trả lư hương: sao không nhìn nhận sai?

RFA Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh khi vẫn còn lư hương. Hình tác giả Phúc Tiến đăng kèm trên viết ở báo Người Đô Thị Tại buổi họp báo ngày 26/9/2021, Ông Phạm Đức … Continue reading

Posted in Dân chủ CS, Lư hương tượng Đức thánh Trần | Leave a comment