Category Archives: Điện ảnh Việt Nam tại Pháp

Thư giãn CN -Tưởng nhớ Đạo diễn điện ảnh Phạm Văn Nhận (1919-2018)

Bàn tay Bác Nhận Nguyễn Ngọc Giao Theo Hải Vân (xem Diễn Đàn), năm sinh thực sự của bác Phạm Văn Nhận là 1919, chứ không phải 1921 như ghi trên giấy tờ. Như vậy, tính theo tuổi ta, năm … Continue reading

Posted in Lính thợ Việt Nam tại Pháp trong các cuộc Thế chiến, Phạm Văn Nhận, Điện ảnh Việt Nam tại Pháp | Leave a comment