Category Archives: Bắc Triều Tiên

Các yếu tố nội địa đằng sau các vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên

Mitchell Lerner Thục-Quyên phỏng dịch Bắc Triều Tiên đã phóng hơn 40 tên lửa các loại và tầm bắn khác nhau trong năm 2022. Sáu trong số các vụ thử đó diễn ra trong tháng 10/2022, bao gồm vụ phóng … Continue reading

Posted in Bắc Triều Tiên | Leave a comment