Category Archives: Thời đại

Thời kỳ gì đây?

Đỗ Duy Ngọc “Chế độ ta đạt đến sự thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có… Thật khủng khiếp!” (Đảng viên Giáo sư Trần Đình Sử). Chúng ta đang sống thời đại gì đây? Có … Continue reading

Posted in Mặt thật cộng sản, Thể chế, Thời đại | Leave a comment