Category Archives: chủ nghĩa dân tộc

Solzhenitsyn, Putin và Chủ nghĩa dân tộc tại Nga

Trần Trung Đạo Quá khứ bao giờ cũng là bài học quý giá cho tương lai. Học để tránh hay học để vượt qua. Tuy nhiên, nhiều nhà chính trị không chỉ học mà tai hại hơn còn vận dụng … Continue reading

Posted in chủ nghĩa dân tộc, Putin, Solzhenitsyn | Leave a comment

Tại sao chủ nghĩa dân tộc tỏ ra thành công & Tại sao nó không chịu biến mất?

Andreas Wimmer, “Foreign Affairs,” March/April 2019 Trần Ngọc Cư dịch Phần I Ngày nay chủ nghĩa dân tộc [nationalism] mang một tiếng xấu. Trong đầu óc nhiều trí thức phương Tây, đấy là một ý thức hệ nguy hiểm. Một … Continue reading

Posted in chủ nghĩa dân tộc | Leave a comment