Category Archives: chủ nghĩa dân tộc

Tại sao chủ nghĩa dân tộc tỏ ra thành công & Tại sao nó không chịu biến mất?

Andreas Wimmer, “Foreign Affairs,” March/April 2019 Trần Ngọc Cư dịch Phần I Ngày nay chủ nghĩa dân tộc [nationalism] mang một tiếng xấu. Trong đầu óc nhiều trí thức phương Tây, đấy là một ý thức hệ nguy hiểm. Một … Continue reading

Posted in chủ nghĩa dân tộc | Leave a comment