Category Archives: Nợ nước ngoài

Việt Nam bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?

21/10/2019 Phạm Chí Dũng “Vỡ nợ? Có gì mà sợ! Vỡ Đảng mới sợ!” Vũ Thư Hiên Những ai có theo dõi tin tức thời sự trong nhiệm kỳ đảng 12 này thì sẽ không lấy làm ngạc nhiên. Sau … Continue reading

Posted in Nợ nước ngoài, Vỡ nợ | Leave a comment

Chính phủ Việt Nam “Vay nợ mới trả nợ cũ”

Bài 1 – Việt Nam bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia? Phạm Chí Dũng Trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp nối đà say men thắng lợi với … Continue reading

Posted in Nợ nước ngoài | Leave a comment

“Vẽ” GDP cao ngất nhằm mưu toan gì?

Thường Sơn Tại hội nghị Cải thiện năng suất lao động diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2019, công bố của Tổng cục Thống kê về việc đã hoàn thành cách tính GDP mới, theo cách tính này GDP bình quân … Continue reading

Posted in GDP, Nợ nước ngoài | Leave a comment

Chính phủ trốn trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước?

Phạm Chí Dũng Hình minh họa. Khi con số vay nợ nước ngoài của Việt Nam – bao gồm nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của các doanh nghiệp – đã vọt lên ngang bằng … Continue reading

Posted in Nợ nước ngoài | Leave a comment