Category Archives: Những cái chết khó hiểu trong quân đội

Hy vọng ngòi nổ sẽ được tháo và câu hỏi ai là thế lực thù địch ở đây?

Lưu Trọng Văn Giải cứu binh nhì Trần Đức Đô Nhớ đến bộ phim lừng lẫy “Giải cứu binh nhì Ryan” (Saving Private Ryan) do Steven Spielberg đạo diễn. Tám người đi giải cứu một binh nhì, hy sinh đến … Continue reading

Posted in Những cái chết khó hiểu trong quân đội, Quân Đội | Leave a comment