Category Archives: Nhà nước

Dân đóng thuế thì hưởng được gì?

Chu Mộng Long Theo các nhà kinh tế học, dân đóng thuế thì mặc nhiên được hưởng các loại phúc lợi cơ bản như y tế, giáo dục, giao thông. Nôm na là nhiều dịch vụ công cộng phải được … Continue reading

Posted in Nhà nước | Leave a comment