Category Archives: Thời cơ

Vì sao Việt Nam bỏ lỡ nhiều thời cơ

Nguyễn Đình Cống Điều kiện để thành công lớn là có đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Thời cơ thuộc Thiên thời. Có thời cơ cho cá nhân và thời cơ cho dân tộc. Có nhiều nhận xét rằng … Continue reading

Posted in Tầm nhìn của Đảng Cộng sản, Thời cơ | Leave a comment