Category Archives: Đồng hóa sắc tộc

Bắc Kinh gia tăng chiến dịch đồng hóa sắc tộc

Eva Xiao, Jonathan Cheng và Liza Lin Anh Khoa dịch  (VNTB) – Trung Quốc đã sử dụng cách tiếp cận hung hăng nhằm đồng hóa nhiều sắc dân thành một dân tộc duy nhất Để hiện thực hóa nước Trung … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Đồng hóa sắc tộc | Leave a comment