Category Archives: Công nghiệp hóa

Đến năm 2045 Việt Nam có phải là nước công nghiệp hiện đại?

Nguyễn Ngọc Chu I. Tại sao Việt Nam thất bại trong mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020? “Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng thành công tốt đẹp đang mở ra một giai đoạn … Continue reading

Posted in Công nghiệp hóa | Leave a comment