Category Archives: Hội đoàn Cộng sản

Thân phận công cụ

Phạm Đình Trọng Văn nghệ sĩ đích thực là tâm hồn, là khí phách của Nhân Dân, nói tiếng nói trung thực của Nhân Dân, của cuộc sống, của thời đại để thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo … Continue reading

Posted in Hội đoàn Cộng sản, Nghệ sĩ và tự do | Leave a comment

Hội nhà báo VN đi ngược lý tưởng dân quyền Cộng sản thời kỳ đầu?

Ánh Liên Hình của những người sáng lập ra Đảng Cộng sản VN vẫn được treo trong các văn phòng đảng, nhưng lý tưởng của họ đã bị phản bội! Nghe thật mâu thuẫn, nhưng lại hoàn toàn là hiện … Continue reading

Posted in Hội đoàn Cộng sản | Leave a comment