Category Archives: Đấu đá nộ bộ

Chuyện bình thường và bất thường xung quanh vụ Võ Văn Thưởng bị phế truất

Jackhammer Nguyễn 22-3-2024 Võ Văn Thưởng bị cách chức, Võ Văn Thưởng chủ tịch nước trẻ nhất, Võ Văn Thưởng chủ tịch nước ngắn nhất… Đại loại là như vậy, cái tên Võ Văn Thưởng thống lĩnh dư luận tiếng … Continue reading

Posted in Chống tham nhũng & Phe phái trong đảng, Võ Văn Thưởng, Đấu đá nộ bộ | Leave a comment