Category Archives: 10 năm Bauxite Việt Nam

Đặc san số 6 – Từ biến cố Bauxite, thử nhìn nhận vai trò của trang mạng “Bauxite Việt Nam”

Việt Dương Khi số 6 Đặc san vừa hoàn thành thì chúng tôi nhận thêm được bài này của một độc giả – cũng là một cộng tác viên không thường xuyên viết cho BVN – gửi tới. Xin trân … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Trang “Bauxite Việt Nam” 10 tuổi: một chặng đường, một lát cắt tươi tắn của xã hội dân sự Việt Nam

Nguyễn Quang A Mấy tháng sau khi ba trí thức nổi tiếng GS Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn và GSTS Nguyễn Thế Hùng lập trang Bauxite Việt Nam thì “người ta” tung tin về sự lục đục nội … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – “Bauxite Việt Nam” phải tiếp tục bền vững để nâng cao quan trí từ ngọn, dân trí từ gốc

Phùng Liên Đoàn TS Phùng Liên Đoàn là một trong những cố vấn tin cậy của Bauxite Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm đệ thập chu niên của trang mạng, ông gửi đến bài này như một ý tưởng đẹp, … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Trung Quốc và ba thách thức lớn trong thế kỷ 21

Nguyễn Quang Dy Nếu 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 21 là giai đoạn chuyển tiếp (transition) đầy biến số (như Brexit và Trumpism) làm trật tự thế giới đảo lộn và bất ổn, thì các thập kỷ tiếp … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Hãy mở cửa ra, vừng ơi

16-5-2014 Hạ Đình Nguyên Đi tìm phương án cho con đường sống của dân tộc trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay, đó là thao thức hằng đêm của mọi người trí thức chân chính. Chúng tôi xin … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Đại hội XII – một thất bại chung của Việt Nam!

Nguyễn Trung 1. Đấy là nhận xét của tôi, đứng tại góc độ nhìn nhận một Việt Nam với Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thế giới hôm nay sẽ được gì, mất gì? Sẽ mạnh … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – “Nhứt thể hóa” – nghe dễ, làm khó

05/04/2017 Thiện Tùng       Có lẽ xuất phát từ trung tâm quyền lực, tháng 9/2016, Nhị Lê, đệ tử ruột của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Bàn về Phong Thủy Hà Nội

10/06/2010 KTS Trần Thanh Vân BVN không có những chuyên gia về phong thủy, địa mạch và đối với lĩnh vực này trước sau chỉ có thể "kính nhi viễn chi". Nhưng nhu cầu muốn hiểu biết về phong thủy, … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Phan Châu Trinh: từ “thuyết tự trị” đến “chế độ tự trị”

Mai Thái Lĩnh Tháng 5 năm 2009, trang Bauxite Việt Nam đã ra đời như một sản phẩm của lịch sử. Nó là tiếng nói của xã hội dân sự khi tiếng nói của người dân bị bóp nghẹt bởi … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment

Đặc san số 6 – Biểu tình Formosa, xin hãy đề phòng

Bauxite Việt Nam Có phải cứ những cuộc biểu tình có số lượng người tham gia đông đảo của Giáo dân thì CA không dám đàn áp? Chúng tôi chưa dám tin điều ấy, bởi lẽ các thể chế CS … Continue reading

Posted in 10 năm Bauxite Việt Nam | Leave a comment