Category Archives: Nguyễn Thế Thảo

Nguyễn Thế Thảo liệu có được “lò” bác cả Trọng quan tâm?

01/07/2022 Lưu Trọng Văn Không chỉ nhân dân Hà Nội đâu. Tất cả mọi cây xanh Hà Nội thoát khỏi nạn tử hình vì đội quân chặt cây vô tội vạ của Thảo, giúp cho túi Thảo phồng thêm, cũng … Continue reading

Posted in Nguyễn Thế Thảo, Quan chức Hà Nội, tham nhũng | Leave a comment