Category Archives: Trần Đĩnh

‘Đèn Cù’ và tác giả Trần Đĩnh

Nguyễn Văn Tuấn Tôi nghiệm ra rằng lịch sử Việt Nam mình thời XHCN qua giai thoại và những phát biểu riêng tư có ý nghĩa hơn là qua văn bản. Đèn Cù là một cuốn sách có rất nhiều … Continue reading

Posted in Giới cầm quyền, Trần Đĩnh | Leave a comment

Câu đối viếng nhà báo-nhà văn Trần Đĩnh

Hà Sĩ Phu Ghi chú: – “Đèn cù” và “Bất khuất” là 2 tác phẩm ỏ 2 thời kỳ khác nhau của Trần Đĩnh. – Trần Đĩnh có nhiều duyên và nợ với những “Sự thật” và tờ báo Sự … Continue reading

Posted in Trần Đĩnh | Leave a comment

Nhà văn Trần Đĩnh – người tiết lộ những chuyện “động trời”

Tuấn Khanh 2022.05.14 Tác giả Trần Đĩnh. Báo Người Việt Giới văn chương không chịu sự kiểm soát của Nhà nước, đã công khai bày tỏ sự thương tiếc với tin nhà văn Trần Đĩnh từ trần ngày 12 tháng Năm … Continue reading

Posted in Trần Đĩnh | Leave a comment