Category Archives: Danh nhân văn hóa

Kiến nghị tổ chức kỷ niệm 300 năm năm sinh danh nhân Nguyễn Thiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————— California, Hoa Kỳ 29/8/2023 KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 300 NĂM NĂM SINH NGUYỄN THIẾP, VINH DANH NGUYỄN THIẾP “ANH HÙNG DÂN … Continue reading

Posted in cù huy hà vũ, Danh nhân văn hóa, Nguyễn Thiếp | Leave a comment

Câu chuyện thứ 6 – KHOA HỌC LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI VỚI NGUYỄN VĂN VĨNH

(Trích từ tập 1, cuốn tự truyện “Tôi và ông nội” viết năm 2014 của Nguyễn Lân Bình) Với cá nhân tôi, sự chà đạp của quá khứ lịch sử lên danh dự của Nguyễn Văn Vĩnh còn cay đắng … Continue reading

Posted in Danh nhân văn hóa, Nguyễn Văn Vĩnh | Leave a comment