Category Archives: Chính quyền

Bài học nào và dành cho ai?

Lưu Trọng Văn Đúng 11 năm trước, đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng, trực tiếp chỉ huy trận đánh gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn để cướp lại đất ven biển Tiên Lãng mà … Continue reading

Posted in Chính quyền, quan chức | Leave a comment