Category Archives: Quân đội VN

Hai lần “tráng lính”

(Chuyện cũng liên quan vụ quân nhân Trần Đức Đô chết đang xôn xao dư luận) Nguyễn Nguyên Bình Lần thứ nhất: Vào đầu thập kỉ 70 – Thế kỉ 20, lúc đó đất nước đang chiến tranh, quân đội … Continue reading

Posted in Quân đội VN | Leave a comment