Category Archives: Phản biện của báo chí

Trang “Việt Nam Thời Báo” có làm tốt vai trò phản biện xã hội?

Thái Sinh Có ý kiến bài vở trên trang Việt Nam Thời Báo, đa phần là ‘phản động’ hơn ‘phản biện’… Nhận xét trên dường như là cảm tính, qua việc căn cứ rằng trang web Việt Nam Thời Báo … Continue reading

Posted in Phản biện của báo chí | Leave a comment