Category Archives: IDS

Vụ “giải cứu” – Đâu rồi tiếng nói phản biện?

Hiệu Minh Vụ án “chuyến bay giải cứu” và tới đây là “kit test” chỉ là sự tiếp nối của những vụ án khủng trước đó, vụ sau khủng hơn vụ trước. Riêng “chuyến bay giải cứu” liên quan tới … Continue reading

Posted in IDS | Leave a comment

IDS: Chuyện bây giờ mới kể

Chu Hảo, cựu thành viên IDS Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và được chấp nhận ngày 27 tháng 9 … Continue reading

Posted in độc tài, IDS | Leave a comment

Giáo sư Hoàng Tuỵ, vị Chủ tịch của IDS, một bản lĩnh trí thức đích thực

Bài viết với vô vàn thương nhớ tiễn đưa Thầy về chốn vĩnh hằng Tương Lai Biết rằng ngày đau buồn ấy rồi sẽ đến, mà đến rất gần, vì lần gặp mặt cuối cùng với người thầy kính mến … Continue reading

Posted in Hoàng Tụy, IDS | Leave a comment

Sự hình thành và cái chết của một Viện nghiên cứu

Nguyễn Đình Cống Nhân dịp tiễn GS Hoàng Tụy về Trời, xin kể chút ít về Viện Nghiên cứu phát triển, viết tắt là IDS ( Institute ò Development Studies), do ông sáng lập. Đó là một Viện nghiên cứu … Continue reading

Posted in Hoàng Tụy, IDS | Leave a comment