Category Archives: Đảng trị

Mấy sai lầm trong quản lý cán bộ và quản trị xã hội

Mạc Văn Trang Tất cả những gì diễn ra trong thời gian gần đây về việc xử lý các quan chức từ cấp xã / phường đến huyện, tỉnh, trung ương, “tứ trụ”, cho thấy chiến lược đào tạo, tuyển … Continue reading

Posted in Mạc Văn Trang, Đảng trị | Leave a comment