Category Archives: Luật quyền riêng tư

Gần 90% các tổ chức tại Việt Nam coi quyền riêng tư là yêu cầu bắt buộc

Anh Lê Lợi ích gia tăng khi tôn trọng quyền riêng tư Các tổ chức ghi nhận thấy Lợi tức Đầu tư (ROI) hiệu quả từ quyền riêng tư, với lợi ích gia tăng cho các tổ chức quy mô … Continue reading

Posted in Luật quyền riêng tư, Quản lý dữ liệu | Leave a comment