Category Archives: Sáng kiến Vành đai và Con đường

Con đường dẫn tới sự hủy diệt của Trung Quốc

Michael Bennon & Francis Fukuyama / Foreign Affairs September/October 2023 Cù Tuấn, biên dịch Phần 1 Thứ Hai, 23-10-2023 Tóm tắt: Thiệt hại thực sự của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Năm nay đánh dấu kỷ … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Sáng kiến Vành đai và Con đường | Leave a comment