Category Archives: ngày nói dối

Chào mừng ngày nói dối 1-4: Trần gian không còn chỗ cho Cuội

Lê Thiếu Nhơn Thương tình thằng Cuội ngồi bao nhiêu năm ròng rã dưới gốc cây đa, Nam Tào và Bắc Đẩu bảo: “Thiên giới bây giờ chả còn ai cần đến cái tài nói dối của cậu nữa. Thôi, … Continue reading

Posted in ngày nói dối | Leave a comment