Category Archives: Phổ biến kiến thức

Một việc nên làm

Nguyễn Đình Cống Mỗi người cần giỏi một thứ, nên biết rộng nhiều thứ khác. Để giỏi, để biết cần học, thực hành, chiêm nghiệm trong cuộc đời và đọc sách. Càng ngày sách càng nhiều, lớp sau chồng lên … Continue reading

Posted in Phổ biến kiến thức, Đọc sách thời đại loạn thông tin | Leave a comment