Category Archives: Nhân sự cộng sản

Mấy cụ già bàn nhân sự cho đảng

Mạc Văn Trang Sáng qua cà phê với mấy cụ toàn đảng viên kỳ cựu tại Sài Gòn. Mấy cụ này đều quen biết bà xã mình, nên sau lời giới thiệu là thân mật trò chuyện ngay. Mình chưa … Continue reading

Posted in Nhân sự cộng sản | Leave a comment

Đôi điều với GS Đặng Hùng Võ

Nguyễn Đình Cống GS Đặng Hùng Võ là một trí thức đáng kính phục. Ông có trí tuệ, giỏi nghiên cứu. Nhiều ý kiến của ông về xã hội và chính trị được đông đảo quan tâm và đánh giá … Continue reading

Posted in Nhân sự cộng sản, ĐCSVN | Leave a comment

Về việc “nhứt thế hóa” hai chức danh “Tổng bí thư” và “Chủ tịch nước”

Trương Nhân Tuấn Dư luận về việc hợp nhất hai chức danh đang rất sôi nổi. Có người ùng hộ, như tinh thần bài viết của Huy Đức mà BVN đã đăng hôm qua (xem ở đây, hoặc ở đây); … Continue reading

Posted in Nhân sự cộng sản, Nhất thể hóa | Leave a comment