Category Archives: EV-FTA

EV-FTA và nước cờ dang dở của những nhóm XHDS độc lập Việt Nam

Thục-Quyên Ngày 09/11/2021 đại diện của hai Nhóm Tư vấn Nội địa (DAG) thuộc Liên minh Âu Châu (EU) cũng như Việt Nam, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên trực tuyến, sau khi cuộc họp lên kế hoạch ngày … Continue reading

Posted in EV-FTA, Nhân quyền Việt Nam | Leave a comment