Category Archives: Tâm lý chiến lang

Người Trung Quốc mang mặc cảm tự ti?

Ngô Nhân Dụng 03/01/2022 Thái Nương Nương lên mạng Weibo hỏi cả làng cả nước: “Bộ mắt tôi nhỏ thì tôi không phải người Trung Quốc à?” (Hình: Trích xuất từ Yahoo.com) Bước vào năm 2022, đáng lẽ người Trung … Continue reading

Posted in Tâm lý chiến lang | Leave a comment