Category Archives: Chế độ VNCH

Vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông: Cái kết được báo trước của VNCH

(Kỳ 3) Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ Bổ nhiệm định mệnh Để chuẩn bị cho việc Giáo sư Bông chấp chính trong đường hướng “Việt Nam hóa chiến tranh”, Đại sứ Bunker hẳn đã đề nghị ông lập … Continue reading

Posted in Chế độ VNCH | Leave a comment

Vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông: Cái kết được báo trước của VNCH

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ KỲ 2 – Lựa chọn hoàn hảo Để thực hiện thành công sứ mệnh giúp Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến mà vẫn bảo đảm cho chính quyền Sài Gòn khả năng tự … Continue reading

Posted in Chế độ VNCH | Leave a comment