Category Archives: Sư sãi thời kinh tế thị trường định hướng XHCN

Xá lợi tóc… tự chuyển động

Thái Hạo Hai hình bên dưới là lịch sử chỉnh sửa một bài đăng trên trang "Thầy Thích Trúc Thái Minh", có 2,2 triệu người theo dõi.

Posted in Sư sãi thời kinh tế thị trường định hướng XHCN, Tự do tín ngưỡng | Leave a comment