Category Archives: Điều lệ Đảng

Phản biện “điều không được làm”

Nguyễn Đình Cống Đó là Quy định về những điều đảng viên không được làm, gọi tắt là lệnh cấm, vừa được ban bố bởi QĐ 37 do TBT BCHTW ĐCSVN ký ngày 25 tháng 10 / 2021. Đảng có … Continue reading

Posted in Điều lệ Đảng | Leave a comment

Cấm riêng đảng viên mà Dân vẫn khó thoát?

Lưu Trọng Văn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47 năm 2011. Trong đó có điều: “Cấm … Continue reading

Posted in Điều lệ Đảng | Leave a comment

Đại hội 13 không sửa Điều lệ Đảng là một ‘điều lạ lùng’

BBC Tiếng Việt Đảng Cộng sản Việt Nam đã có dàn tân ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với mười trường hợp ‘đặc biệt’, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử và có nhiệm kỳ … Continue reading

Posted in Đại hội Đảng, Điều lệ Đảng | Leave a comment