Category Archives: Điều lệ Đảng

Đại hội 13 không sửa Điều lệ Đảng là một ‘điều lạ lùng’

BBC Tiếng Việt Đảng Cộng sản Việt Nam đã có dàn tân ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với mười trường hợp ‘đặc biệt’, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử và có nhiệm kỳ … Continue reading

Posted in Đại hội Đảng, Điều lệ Đảng | Leave a comment