Category Archives: Xoay trục sang châu Á

Tại sao Mỹ nên cân nhắc lại chính sách xoay trục sang châu Á?

Loren Thompson “Five Reasons The Ukraine War Could Force A Rethink Of Washington’s Pivot To Asia”, Forbes, 21/06/2022. Biên dịch: Trần Hoàng Minh Quân Việc Nga xâm lược Ukraine đã làm phức tạp hóa rất nhiều các tính toán ngoại … Continue reading

Posted in Hoa Kỳ, Xoay trục sang châu Á | Leave a comment