Category Archives: Lãnh tụ

Nên có thái độ thế nào về Lãnh tụ?

Dương Quốc Chính Đầu tiên, cần khẳng định là một dân tộc sùng bái lãnh tụ là một dân tộc chưa trưởng thành. Cứ nhìn từ bản thân mỗi chúng ta, thời học sinh, sinh viên, thường ai cũng có … Continue reading

Posted in Dân trí, Lãnh tụ | Leave a comment