Category Archives: Điều 4 Hiến pháp

Điều 4 Hiến pháp – Đảng phải chịu trách nhiệm cụ thể ra sao trước nhân dân về những quyết định của mình? (*)

Định Tường (VNTB) – “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” – … Continue reading

Posted in Điều 4 Hiến pháp, luật pháp | Leave a comment