Category Archives: Ấn Độ Dương

Phán quyết của tòa quốc tế về chủ quyền của Mauritius đối với quần đảo Chagos và cách hành xử đạo đức giả của các nước lớn

Nguyễn Tuấn Anh dịch và tổng hợp Việc các nước lớn tôn trọng phán quyết của tòa quốc tế sẽ có ảnh hưởng tới việc giữ chủ quyền Trường Sa của Việt Nam, vì thế tuy bài nói về đảo … Continue reading

Posted in Ấn Độ Dương, Tòa trọng tài Quốc tế | Leave a comment