Category Archives: Văn học thời đổi mới

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời (1950-2021)

Nhạc sĩ Tuấn Khanh Xin nghiêng mình trước linh cữu nhà văn NGUYỄN HUY THIỆP, một trong hai điểm son đậm nhất trong văn học Việt Nam đương đại, ở thời điểm giới văn nghệ sĩ được mở hé cánh … Continue reading

Posted in Nguyễn Huy Thiệp, Văn học thời đổi mới | Leave a comment