Category Archives: Sản xuất chất bán dẫn

Chuyên gia: Việt Nam đứng trước “cơ hội vàng” về chip và bán dẫn, nhưng phải biết thay đổi tư duy

VOA Tiếng Việt  Việt Nam đang đứng trước “cơ hội vàng” trở thành một nước phát triển nhờ quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất chip và chất bán dẫn, một chuyên gia … Continue reading

Posted in kinh tế, Sản xuất chất bán dẫn, đất hiếm | Leave a comment