Category Archives: Thích Trí Quang

CON NGƯỜI THẬT CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ QUANG

Đào Văn Bình Vào ngày 1-11-1963 khi quân đội đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ của gia đình Ô. Ngô Đình Diệm – mà Hội đồng Quân dân Cách mạng do Đại tướng Dương Văn Minh … Continue reading

Posted in Thích Trí Quang | Leave a comment

Phỏng vấn chín mươi sáu phút với Thượng tọa Thích Trí Quang [05.05.1966]

Ngô Thế Vinh Hình 1: Bìa báo SVYK Tình Thương số 29 phát hành tháng 5 – 1966 Lời dẫn nhập Đã 44 năm sau cuộc Chiến tranh Việt Nam, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. … Continue reading

Posted in Thích Trí Quang | Leave a comment

THẦY TRÍ QUANG – Một trang lịch sử

Cao Huy Thuần Bài viết hay nhưng có một yếu tố quan trọng hình như GS Cao Huy Thuần đã bỏ qua không đặt ra trong khi lý giải hiện tượng Hòa thượng Thích Trí Quang: việc CS xâm nhập … Continue reading

Posted in Thích Trí Quang | Leave a comment