Category Archives: Ngày 30/4

Phỏng vấn nhân tháng Tư nhà văn Tạ Duy Anh

Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện Hỏi: Thưa nhà văn, từ lâu chúng ta vẫn bàn đến vấn đề giao lưu văn hóa văn học trong và ngoài nước. Hẳn nhiên đã gọi là giao lưu thì phải có hai … Continue reading

Posted in Ngày 30/4 | Leave a comment