Category Archives: Nguyễn Đình Bin

Bênh vực việc làm hợp đạo lý

Nguyễn Đình Cống Đó là việc ông Nguyễn Đình Bin công bố bài “Nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng và suy ngẫm..” trình bày những tâm tư về hiện tình của Đảng và Đất nước, việc ông Mạc Văn … Continue reading

Posted in Nguyễn Đình Bin | Leave a comment