Category Archives: Nhà ở và môi trường

Hoả hoạn phố Khương Hạ, nguyên nhân chỉ có một

Đặng Đình Mạnh 15-9-2023 Nghịch lý: Đất nước không có chiến tranh, không có khủng bố, không có thiên tai, ngay trong thời bình, sống giữa thủ đô, nơi mà cơ quan chính quyền dầy đặc, nơi mà cán bộ … Continue reading

Posted in Cháy nhà chung cư, Nhà ở và môi trường, Quản lý xã hội, Quản lý đô thị, xây dựng | Leave a comment

Nhà ở và môi trường

Mai Bá Kiếm Thứ Năm, 14-9-2023 Năm 1993, tại hội trường Thống Nhất, trong cuộc hội thảo “Nhà ở và Môi trường”, một Tiến sĩ người Phi Luật Tân ví von “Nếu chánh phủ không lo cho dân có chỗ … Continue reading

Posted in Cháy chung cư, Nhà ở và môi trường, Quản lý xã hội, Quản lý đô thị, xây dựng | Leave a comment